Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

‘Debatavond: bestemming van onze Brugse kerken’

Op dinsdag 27 februari 2018 wordt een debatavond georganiseerd in de aula van het Grootseminarie. Aanvang om 20u.

Religieuze gebouwen zijn beeldbepalend voor een stad. Ze staan letterlijk midden in de gemeenschap. Naarmate het aantal kerkgangers terugloopt, staan ze vaker leeg. Toch blijven ze een sociaal ankerpunt van hun stadswijk, hun stadsbuurt. Met 28 parochiekerken en een tiental monumentale kloostersites vormt het Brugs religieus patrimonium een belangrijk onderdeel van ons stedelijk weefsel. Religieuze gemeenschappen beraden zich over de toekomst van de gebouwen die hen zijn toevertrouwd of die ze in eigendommen hebben. Maar ook omwonenden vragen zich af hoe religieuze gebouwen als plek van sociaal gebeuren een tweede adem kunnen krijgen. Of hoe ze eventueel voor andere maatschappelijke functies ingezet kunnen worden.

Er wordt de laatste jaren heel wat nagedacht over de toekomst van het religieus patrimonium. Ook in Brugge; zowel in de binnenstad, als in diverse parochies. Geëngageerde burgers broeden op ideeën, parochiegemeenschappen verkennen nieuwe wegen.

Daarom oraniseren de Brugse Davidsfondafdelingen i.s.m. de parochie Sint-Donatius een debatavond over een mogelijke herbestemming van onze Brugse kerken. We willen er uitzien naar een toekomst voor dit rijke patrimonium.

Aan het panelgesprek nemen ondermeer deel: 
     - Schepen Franky Dumon.
     - Guido Oroi namens centraal kerkbestuur Brugge 2.
     - Benoit Kevyn, consulent religieus erfgoed voor de stad Brugge.
     - Koen Dekorte, coördinater van Yot, labo voor levensbeschouwing & ruimte voor perspectief.

Inkom: 5€ (drankje inbegrepen)

Aula van het Grootseminarie
Potterierei 72
8000 Brugge